Proud of Pixie from Brixie’s Cherry

Biewer yorkshire terrier

Datum narození: 23. 1. 2023

Výška:

Váha:

Otec: Ch. Srb; ICh. GrandCh. GoldCh. Ch. JCh. Fido from West Bohemians

Matka: JCh. Ro, Sk Jellyfish Nica from Brixie’s Cherry

NÁŠ ODCHOV // OUR BREEDING

Výstavní ocenění:

3x SG1

Best of class jüngsten 1. platz

Jüngsten Champion BKV

Pixie, domácky Piksla, je syntézou toho nejlepšího ze svých rodičů. Po mamince zdědila energičnost a poťouchlost, po tatínkovi ležérní přístup k životu a výstavní schopnosti. Povahově je to pro mě pes, na kterého jsem čekala opravdu dlouho, je to moje nejmilejší z milých. Když se narodila, měla pouhých 73 gramů a čtyři větší sourozence. Od začátku ale projevovala neskutečnou vůli a odhodlání a se vstupem do života si poradila bez dokrmování. Dnes je k našemu pobavení a jejímu zadostiučinění ze svých sourozenců největší, je to krásná, moudrá a sebevědomá fenka. A já jsem na ni právem moc pyšná.

Pixie, Piksla at home, is a synthesis of the best of her parents. She inherited her mother’s energy and playfulness, her father’s casual approach to life and show skills. For me, she is the dog I have been waiting for for a long time, she is my favourite. When she was born she was only 73 grams and had four bigger siblings. But from the beginning she showed incredible will and determination and she coped with her entrance into life without any supplementary feeding. Today, to our amusement and her satisfaction, she is the biggest of her siblings, a beautiful, wise and confident female. And I am rightfully very proud of her.

Fotogalerie: