Vrh „R“ // Litter „R“

Raija, Reiki a Riley už jsou v nových rodinách, Ronja zatím u nás čeká na svůj odlet za oceán.

*20. 10. 2023

Golddust yorkshire terrier

1 chlapec, 3 holčičky / 1 boy, 3 girls

Oscar Golden Star + Gwyneth Golden Star from Brixie’s Cherry

Raija Gold Ace from Brixie’s Cherry – v nové rodině

Riley Gold Ace from Brixie’s Cherry – v nové rodině

Reiki Gold Ace from Brixie’s Cherry – v nové rodině

Ronja Gold Ace from Brixie’s Cherry – rezervace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *